All time topscorer IJVC 3

All time topscorers IJVC 3
(2003 - 2017)

 

 

Doelpuntenmaker

Goals

Douwe Reitsma 161
Marcel Efdé 47
Bouwe de Boer 42
Rudmer Bootsma 39
Freerk Bergstra 34
Arnold Boersma 34
Sytse de Vries 26
Reinier Hitzert 24
Hidde Jan Hoeksma 23
Robin Visser 22
Piet Stienstra 22
Reinder Reitsma 22
Rijkel Dotinga 19
Marco Nooitgedagt 17
Rob Meertens 16
Jappie Fijlstra 16
Ascon Regeling 15
Wilfried Nijland 14
Johan Steenbeek 13
Alex Bruggenkamp 13
Ronald Boorsma 12
Simon Haringa 12
Klaas Westerbeek 12
Reinder Steenbeek 11
Marco Lageveen 11
Doede Koopmans 11
Rens Soenveld 11
Abe de Boer 11
Jelte Hitzert 10
Niels van der Molen 8
Eric Boorsma 8
Rinze Pieter Tjoelker 7
Arjen Hoekstra 6
Glenn Frieswijk 5
Nick Lageveen 5
Niels Albertsma 5
Melle Kramer 5
Marten Visser 4
Durk de Jong 4
Jorn de Vries 4
Gosse Reitsma 4
Marten Zoethout 4
Douwe van Slooten 4
Pim Goeman 4
Jos Schouwenaars 3
Johan de Haan 3
Jos Zijlstra 3
Dirk Slot 3
Age Jan Osinga 3
Pieter Kor Spoelstra 3
Dimitri Haring 3
Wim Kramer 2
Jan Ype de Boer 2
Wander Regeling 2
Jelmer de Jong 2
Folkert de Haan 2
Frans van der Werf 2
Gert Jan Muizelaar 2
Tim van de Meer 2
Marco Verbeek 2
Age Bakker 2
Geert Bartsma 2
Jordin Broekhuis 2
Marc Frankena 2
e.d. 2
Rutger Toonstra 2
Danny Fijlstra 2
Johan Krikke 1
Albert de Graaf 1
Albert Rijpkema 1
Jacob de Boer 1
Jildert de Jong 1
Jan Hoekstra 1
Age Jan Bouma 1
Evert Schreur 1
Einte van der Meer 1
Arno Mulder 1
Rudy Bosma 1
Patrick Jagroep 1
Jouke Hoekstra 1
Remco de Vries 1
Johan Boorsma 1
Menno de Leeuw 1
Tom Pronk 1
Jan Zaagmans 1
Menno Blokdijk 1
Sjoerd Nooitgedacht 1
Jelle de Graaf 1
Matthijs Boersma 1
Martijn Jansen 1

 

** Bijgewerkt tot 1-8-2017 **
Laatste tweets @vvIJVC

IJVC Facebook

Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57