SDS3 - IJVC 3

aanvang: 15:00 uur
vertrek:      
aanwezig:    13:43:00
 
Leider: Auke Schot 0515-532907           
Leider: Douwe Reitsma 0515-531794         
Grensrechter: Jan Willem Bergsma     

Extra info: 

 

 
Wedstrijdselectie 
1  Douwe van Slooten   AUTO
2  Arjen Zondervan    
3  Berend Oppedijk        AUTO
4  Marten Zoethout   
5  Luc Koopman        
6  Erik Schot                 AUTO
7  Pieter Kor Spoelstra
8  Rick Aartsma       
9  Piet Stienstra            AUTO
10  Douwe Reitsma
11  
12  
13  Elmar Meyer
14  Rinke Postma
15  Pim Goeman
16  Melle Kramer
17  Niels Albertsma