Indelingen A, B en C junioren

 

 

  Indelingen Junioren seizoen 2014-2015
   
  A1
1 Sjoerd Hiemstra
2 Danny Fijlstra
3 Wilco Zwerver
4 Jorn Jongsma
5 Marc Frankena
6 Roelof Nooitgedagt
7 Tjibbe Beerda
8 Menno de Leeuw
9 Tom Pronk
10 Rinke Postma
11 Mark J. Smit
12 Jan C. Hottinga
13 Rijkel Dotinga
14 Yvo Baudet
15 Jari Osinga
16 Pelle de Koning
   Voor vragen over de A jun kun je contact opnemen met Jan Hoekstra 532773
   
  B1
1 Jelmer de Boer
2 Jurjen Jagersma
3 Sjoerd Nooitgedagt
4 Erik Schot
5 Jelle de Graaf
6 Arjen Dooper
7 Jarno Hoekstra
8 Stijn van der Sluis
9 Sybrand v.d. Molen
10 Arjan de Jong
11 Germ Wijnja
12 Dennis Smit
13 Pieter Kor Spoelstra
14 Jeroen Hollander
15 Mathijs Boersma
   
   
  B2
1 Bauwe Jansma
2 Tsjitse Groenveld
3 Teake Witteveen
4 Reinder Reitsma
5 Klaske Osinga
6 Jorn van Sinderen
7 Stef Makelaar
8 Jasper de Leeuw
9 Tim Oppedijk
10 Jurre Pruiksma
11 Sybren Heins
12 Luc Koopman
13 Joran Woltman
14 Gerrit Rypma
15 Marc Baudet
16 Auke Jan Nauta
17 Johan Overwijk
   
  Voor vragen over de B jun kun je contact opnemen met Rients Waltje 531397
   
  C1
1 Niels Albersma
2 Meinte Hibma
3 Reinold Nooitgedagt
4 Jorrit Hoekstra
5 Sieger Zijlstra
6 Johannes Zijlstra
7 Melle Kramer
8 Rick Koopman
9 Lucas van der Kooij
10 Riemer de Boer
11 Brian Bruggenkamp
12 Mike van Urk
13 Bouwe Overwijk
14 Ezra Sjoerd Sybrandy
   
  C2/C3 zijn op gelijke sterkte ingedeeld
   
  C2
1 Rens de Boer
2 Max Riemersma
3 Jente Stienstra
4 Hidde Popma
5 Jelke Bootsma
6 Simme Dooper
7 Jan Pieter Schuurmans
8 Roan v/d Galiën
9 Sietse Geert Nauta
10 Lars Douma
11 Jelmer van den Berg
12 Silke Hoekstra
13 Marije Groenveld
14 Bernard Brouwer
15 Jeffrey Poelstra
   
  C3
1 Yorick Planting
2 Jort van der Meer
3 Bart Zijsling
4 Johannes Jansen
5 Ramon de Jong
6 Ron Stienstra
7 Dimitri Haringa
8 Klaas Reijenga
9 Senne Groninger
10 Kes van de Werfhorst
11 Renzo Jelsma
12 Max de Jong
13 Tim Bergsma
14 Jochem Wijnja
15 Bauke Zijsling
   
  voor vragen over de C juniorenkun je contact opnemen met 
   Marco Nooitgedacht  531804
  Alex Bruggenkamp 532920
   Sponsorgroep IJVC 1

logo MdG jpg

Fysio Wymbrits

Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57