Met spoed enige vrijwilligers gevraagd !!

Heb je nog een paar uur per week gelegenheid om iets voor onze vereniging te kunnen betekenen, als leider van een (pupillen/junioren of senioren) elftal, als trainer, begeleider of voor hand en span diensten om het veld, neem dan gerust contact op met een onzer bestuursleden.
Zie onze website onder balkje "clubinfo".

Immers "Uw inbreng als vrijwilliger" is van grote waarde voor het voortbestaan van onze vereniging !
Sponsorgroep IJVC 1

logo MdG jpg

Fysio Wymbrits

Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57