IJVC-klusdag op 6 juni 2015

Op zaterdag 6 juni 2015 (en niet op 13 juni!) wordt er een klusdag gehouden op sportcomplex De Utherne rond de velden van IJVC. Aanvang 8.00 uur. Er zijn vele werkzaamheden te verrichten: straatwerk, timmerwerk, opruimen, onderhoud, etc. etc. We hebben zo'n 20 vrijwilligers nodig, maar natuurlijk geldt "hoe meer zielen hoe meer klusvreugd". Geef je daarom op bij Sjouke Corbée tel. 531311 of bij Douwe Reitsma tel. 531794.

 
Sponsorgroep IJVC 1

logo MdG jpg

Fysio Wymbrits

Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57