Entree op sportpark de Utherne verwelkomt met sponsorbord

Sinds een aantal weken staat het er: het nieuwe sponsorbord van de Vrienden van IJVC. Wanneer men de entree van sportpark de Utherne nadert staat er naast het alom bekende 'Annie's húske' een sponsorbord dat er in samenwerking met verschillende partijen is neergezet.

Wat doet Vrienden van IJVC?

Het houdt in dat zij als commissie op zoek gaan naar personen die

geheel belangeloos, eens per jaar een bedrag van € 50,00 overmaken

naar hun bankrekeningnummer.

 

 De doelstelling van de Vrienden van IJVC is het mede verbeteren en waarborgen

van de kwaliteit van onze voetbalvereniging. Hiermee doelen wij onder andere op:

- aanschaf van materialen (ballen, doelen, hesjes, vangnetten, etc.);

- trainers/leiders uit eigen gelederen gelegenheid geven tot het volgen van een opleiding;

- activiteiten voor jeugd/senioren (mede) te financieren.

 

 Wanneer er binnen onze vereniging iets' nodig' is, zal het Algemeen Bestuur een schriftelijk

verzoek indienen bij onze commissie.

Wij zullen deze aanvraag dan beoordelen en schriftelijk uitsluitsel geven.

 

 Als tegenprestatie voor uw lidmaatschap zullen de volgende zaken voor u geregeld worden:

- naamsvermelding op het bord, welke iedere wedstrijddag op de muur van de bestuurskamer komt te hangen;

- naamsvermelding op de IJVC-site

- toezending van de nieuwsbrief van de Vrienden van IJVC.

Voelt u zich aangesproken door bovenstaande informatie en wilt u IJVC steunen met een lidmaatschap

van de Vrienden van IJVC, dan horen wij dat graag!

 

- See more at: http://ijvc.nl/sponsoren/vrienden-van-ijvc/aanmeldbrief.html#sthash.y1atBbSd.dpuf

 

De samenwerkende partijen zijn: Kerst Koopman bv, Berco IJlst bv, Schildersbedrijf Folkert de Vries en vrijwilligers Pieter Nijdam, Marco Nooitgedagt en Alex Bruggenkamp.

 




Sponsorgroep IJVC 1

logo MdG jpg

Fysio Wymbrits

Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57