Inleveren lotengeld

De inlevertermijn voor het lotengeld is inmiddels verstreken. Het lotengeld is nog niet door iedereen ingeleverd.

We hebben besloten het termijn te verlengen tot 17 april! Tot deze dag kan het geld nog worden ingeleverd op het Frisiaplein 15 (Klaas Westerbeek). Wij verzoeken een ieder die dit nog niet heeft gedaan dit alsnog te doen.

Mochten wij vóór 17 april het geld niet hebben ontvangen zal vanaf die datum, zoals in de algemene ledenvergadering van IJVC is besloten, het geld automatisch worden geïncasseerd door de penningmeester van de vereniging.
Sponsorgroep IJVC 1

logo MdG jpg

Fysio Wymbrits

Yldau

logo kleur Yldau

Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57