Voorlopige Indeling Jeugd 2019-2020

Het is dit jaar zeer moeilijk geweest voor alle betrokkenen om een goede indeling te maken. Er zijn bij enkele teams niet genoeg spelers, wij hopen dat er zich nog spelers aanmelden voor het nieuwe seizoen. Probeer dus vrienden en vriendinnen zover te krijgen om op voetbal te gaan.

 

 

JO8

Herre Huitema

Nolan Faber

Wilco de Vries

Djairo van Dalen

Daan Pool

Finn Bootsma

Riemer v/d Zee

Karst Lobstein

Nico Jacob van der Veen

 

JO9

Lars Nijdam

Bram Bergstra

Douwe Gietema

Jens Bosma

Jesse van der Wal

Jouke de Wolff

Thomas Paques

Izaac Nzimbu

Jayden Walstra

Brandsma, Oane

Rick Bakker

Merhawi Ngaizi

Jorn Meijer

Thimo de Groot

 

Bij aanvang van het nieuwe seizoen worden er 2 JO9 teams gemaakt.

 

JO10

Brent Bootsma

Hein Feite Visser

Niels Talsma

Lucas Walstra

Rafael de Witte

Wilco Damstra

Rutger Paques

Martijn Wekema

 

JO11-1

Sander Poelstra

Melvin van Dalen

Tieme de Boer

Twan Gerritsma

Hidde Lobstein

Tom Bergstra

Jacobien van der Zee

Senne Muizelaar.

Jesse Feenstra

 

JO11-2

Sven de Vries

Storm van den Akker

Mink Deen

Steijn Eilander

Homminga, Jurre

brandsma harm

Steenwijk, Sylvan

Scharringa, Hylke

Wijbenga, Marijke

 

JO12-1

Kloostra, Bauke

Scharringa, Ynze

Bram van der Veen

Daan Kenter

Rick de Bruyn

Sylvano Schippers

Jochem de Vries

Kroon, Marcus

Milan Feenstra

Jorrit Frankena

 

JO13

Tiemen Quarre

Jorn Dijkstra

Joep Keulaerds

Max Eiling

Sybrand Huisman

Tristan Haringa

Karzan Saleh

Denise Walstra

Jorn van der Meulen

Tobias Hoekstra

Mathijs Wiersma

Levi Rowe

Hendrik Visser

Jorn van der Zee

Pieter van Walraven

  

JO15-1

Ymte-Jelle Zeilstra

Jouke Overdijk

Sybe Scharringa

Willem Kroon

Michiel Zijlstra

Thijs Modderman

Jurgen Popma

Hiele Feenstra

Kevin de Witte

Haye Schrale

Rimmer Haringa

Klaas Sikma

 

JO15-2

Niels Zysling

Tigo van der Meulen

Nynke Brouwer

Jelle Nauta

Yorick Hofman

Douwe v.d. Zee

Patrick Schippers

Willem Kroon

Stefan Schilstra

Anneke Zeinstra

Voor de JO15 teams zijn helaas nog niet genoeg spelers voor twee volledige teams

We proberen nog spelers erbij te krijgen. Aan het begin van het seizoen worden jullie hierover geïnformeerd.

 

 

JO17

Jelle v.d. Veen

Sven Haringa

Timo Stienstra

Jan Sikma

Robin Damstra

Rick Velting

Dennis Damstra

Angelo Kuyer

Bram Bergstra

Joppe Kramer

Joël de Groot

Hylke Schrale

Klaas Jan Jansen

Milan de Hoop

Bareld van der Zee

 

JO19

Klaas Reijenga

Jelmer v.d. Zee

Wouter de Leeuw

Cees Lanting

Pelle Beerda

Jochem Wijnja

Michael van Iperen

Tim Veldkamp

Tom Westerbeek

Evert Zijlstra

Ook bij de JO19 zijn nog niet gevnoeg spelers. We proberen nog spelers erbij te krijgen. Probeer ook zelf om hier een ruimere bezetting te krijgen.  Aan het begin van het seizoen worden jullie hierover geïnformeerd.
Sponsorgroep IJVC 1

logo MdG jpg

Fysio Wymbrits

Yldau

logo kleur Yldau

Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57