Verslag sponsorcommissie 2014-2015

Verslag sponsorcommissie 2014 – 2015.  Vrijdag 6 november 2015.

De sponsorcommissie bestaat op dit moment uit Riekus van Schepen.

Marcel Holkema heeft vanwege drukke baan, gezondheidsproblemen en gezinsuitbreiding aangeven te stoppen met zijn werkzaamheden voor de sponsorcommissie. Erg jammer natuurlijk; maar wel alle begrip voor zijn besluit.

Vanaf deze plaats wil ik Marcel hartelijk danken voor zijn werkzaamheden.

Hans van Straaten heeft het idee geopperd om als sponsorcie meer te gaan samenwerken met de Vrienden van IJVC.

Dit idee heeft reeds geresulteerd in een eerste bijeenkomst en werkafspraken zijn gemaakt.

Sponsorgroep rond IJVC 1.

Hier zijn geen wijzigingen. Alle contracten lopen nog.

Alleen het logo van Post is gewijzigd en een nieuw bord is aangebracht.

Zowel op de zuil als langs het grasveld.

Twee week geleden zijn alle borden nog schoongemaakt, waaronder ook het scorebord en de reclamezuil. Veel dank aan de schoonmakers: Bert en Rens Soenveld, Jeroen Dijkstra en Brendan Tolsma.

Shirtsponsoren.

IJVC 2 wordt gesponsord door René Toonstra en het contract loopt door tot

1 augustus 2016.

IJVC 3 wordt gesponsord door Luko Koopman en dit contract loopt tot 1 aug. 2016.

Luko heeft aangegeven dit contract uit te willen dienen.

Dit houdt in dat de vrienden(Meinte en Bram)  van IJVC 3 nog tot 2016 moeten wachten eer ze de sponsoring van het 3e over kunnen nemen.

De A1 wordt gesponsord door René Toonstra en contract is verlengd  tot 1 aug. 2018.

De B1 heeft geen shirtsponsor.

C1 heeft ook geen shirtsponsor.  

D1 wordt gesponsord door de gebr. Sikma.

E1 wordt gesponsord door Cees Zijsling en heeft dit jaar het contract met een jaar verlengd. Cees wil dit per jaar bekijken.

Voor dit jaar is het contract weer verlengd.

E2 wordt gesponsord door Fokke Rosier. Aflopend contract is nog niet verlengd.

F1 werd gesponsord door Luko Koopman. Contract is afgelopen en wordt niet verlengd.

F2 wordt gesponsord door HL Zelfverhuizingen & Logistics, beter bekend als

zelfverhuisservice.nl. Het contract loopt tot 1 aug. 2016.

F3 werd gesponsord door mevr. H. Spijksma van kinderopvang “Hamertje Tik”,

maar dit contract is tussentijds opgezegd. Voor F3 heeft zich een belangstellende aangemeld.

Bordsponsoren.

Opgezegd hebben:

Bouwkundig Bureau de Jong te Oosthem. Sponsorbijdrage wordt betaald tot 2017.

Er is geen bord meer aan het veld.

De volgende bedrijven hebben verlengd:

Chris Wagenaar  -  Handel - en Onderhoudsbedrijf

Kuperus Heeringa Makelaars. Het bord is vernieuwd qua opdruk.

Selekthuis Bouwgroep te Sneek

Rijwielhandelaar Nijenhuis

Fysio Wymbrits

In behandeling.

Makelaar LD Faber heeft het contract tussentijds stopgezet, maar de nieuwe eigenaar

Bart Struiksma heeft besloten een nieuw bord te plaatsen.

Verder hebben we de toezegging gekregen van Scheepswerf ten Woude voor het plaatsen van een reclamebord.

Ook is het goed om te weten dat het achterhout van sommige borden verrot is.

Dit moet worden vervangen voor een goede bevestiging.

Overig aandachtspunt.

Rest nog te melden dat vanuit Friese Poort een projectgroep sinds augustus 2014 bezig is om bedrijven te benaderen of ze IJVC willen sponsoren ja of nee.

Tot op heden is hier nog niets concreets uit gekomen.

Tot zover de berichtgeving betreffende de sponsorcie vanaf de groene weide.

Dank voor uw aandacht.

Aldus opgemaakt door Riekus.
Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57