Deze website maakt gebruikt van cookies.
Deze website maakt gebruikt van cookies.

Algemeen bestuur

Voorzitter (DB)
Franke Doting
doting@zonnet.nl
06 - 22 10 00 81

Secretaris (DB)
Auke Schot
aschot@hotmail.com
06 - 27 84 00 23

Penningmeester (DB)
Yvonne Toonstra
y.toonstra@ziggo.nl
06 - 27 27 21 94

Algemeen bestuurslid
Alex Bruggenkamp
alexbruggenkamp@home.nl
06 - 25 11 64 49

Wedstrijdsecretaris
Wilma Baarda
06 - 37 35 30 60

 

Senioren

Leiders Senioren

1e elftal
Douwe Reitsma
06 - 17 11 62 26

2e elftal
Sybren de Jong
06 - 28 56 40 92

Atte Roskam
06 - 11 75 09 74

3e elftal
Tjitze Dotinga

 

Trainers Senioren

A-selectie
Johan Faber

B-selectie
Sybren de Jong

 

Jeugdcommisie

Voorzitters
Hein Quarre en Jan van der Zee
jeugdcommissie.ijvcblau@gmail.com

Ledenadministratie
Wendy Oosterveen
w.oosterveen72@gmail.com
06 - 44 44 23 78

Terreinbeheer en belijning velden
Sjouke Corbée
s.corbee@home.nl
06 - 45 95 43 65

Materiaalbeheer
Alex Bruggenkamp
alexbruggenkamp@home.nl
06 - 25 11 64 49

Consul KNVB
Douwe Zwaagstra
0515 - 53 18 82

Algemeen coördinator
open vacature

 

Leden administratie

Senioren
Sjouke Fijlstra
sjoukefijlstra@ziggo.nl

Jeugd
Wendy Oosterveen
w.oosterveen72@gmail.com
06 - 44 44 23 78

Technische commissie

Jan Willem Bergsma
Jwbergsma70@gmail.com

Gert-Jan Muizelaar
gjmuizelaar@home.nl

Website commissie

Webmaster
André Dijkstra
dijkstra.ande@ziggo.nl

Allround
Yldau Reitsma

 

 

Feestcommissie

Alex Bruggekamp

Arendje Bergstra

Meinte Bergstra

Jeroen Dijkstra

Dirk Slot