Deze website maakt gebruikt van cookies.
Deze website maakt gebruikt van cookies.

Aanmeldbrief Vrienden van IJ.V.C.

Geachte sportvriend(in),

 

Zoals bij vele andere verenigingen heeft ook IJVC een Vriendenclub. U vraagt zich natuurlijk af 'wat houdt dat in en wat doet zij eigenlijk'.

Het houdt in dat wíj als commissie op zoek gaan naar personen die, geheel belangeloos, eens per jaar een bedrag van € 50,00 overmaken naar ons bankrekeningnummer.

De doelstelling van de Vrienden van IJVC is het mede verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van onze voetbalvereniging. Hiermee doelen wij onder andere op:
- aanschaf van materialen (ballen, doelen, hesjes, vangnetten, etc.);
- trainers/leiders uit eigen gelederen gelegenheid geven tot het volgen van een opleiding;
- activiteiten voor jeugd/senioren (mede) te financieren.

Wanneer er binnen onze vereniging iets' nodig' is, zal het Algemeen Bestuur een schriftelijk verzoek indienen bij onze commissie. Wij zullen deze aanvraag dan beoordelen en schriftelijk uitsluitsel geven.

Als tegenprestatie voor uw lidmaatschap zullen de volgende zaken voor u geregeld worden:
- naamsvermelding op het bord, welke iedere wedstrijddag op de muur van de bestuurskamer komt te hangen;
- naamsvermelding op de IJVC-site
- toezending van de nieuwsbrief van de Vrienden van IJVC.

Voelt u zich aangesproken door bovenstaande informatie en wilt u IJVC steunen met een lidmaatschap van de Vrienden van IJVC, dan horen wij dat graag!

U kunt zich melden bij Douwe Zwaagstra, tel. 0515-531882, die u daarna alle bijzonderheden zal verstrekken.

 

Met vriendelijke sportgroeten, Commissie Vrienden van IJVC,

Riekus van Schepen
Gerrit Jan muizelaar
Sybrand Jellema
Pieter Nijdam
Yvonne Toonstra

Commissie Vrienden van IJ.V.C.

De commissie Vrienden van IJVC bestaat uit de volgende leden:

Ledenwerving
Riekus van Schepen
Gerrit Jan muizelaar
Sybrand Jellema
Pieter Nijdam

Administratie
Yvonne Toonstra

Leden Vrienden van IJ.V.C.

Anita Boonstra

Alex Bruggenkamp

Franke Doting

Gosse Reitsma

J. Broekhûs

Jildert de Jong

Jeep Plantinga

J.W. Bergsma

Nolke Waltje

Peter Hoekstra

Rens Soenveld

Ype en Nel Schouwstra

Douwe en Yvonne Toonstra

Jan D.

Sybren de Jong

De heer F.A. Post

De heer G.J. Muizelaar

De heer H. Baudet

De heer J. Bouma

De heer M. Posthuma

De heer S. Visser

De heer Sj. Fijlstra

Fam. Oppedijk

Familie B.A. Regeling

Familie D. Zwaagstra

Familie G. Bootsma

Fam. Westerbeek

Fam. Koopman

Fam. Wiersma

Fam. Nooitgedagt

Familie Jagroep

Fam. Corbée

Hamster

de Vrijdagavondploeg

Keet 't Snabbeltsje

Hamertje Tik

De Smitjes

T leatste Slokje

Onderhoudsbedrijf Huisman

Organza

Bagger-/aann.bedrijf Zijsling

Garage Kroes

Catering Nijdam Sneek

Gebr. Sikma BV

Technisch bedrijf Bakker

W.P. Spoelstra B.V.

Stadsherberg Het Wapen van IJlst

Schoonheidssalon Ytina