Deze website maakt gebruikt van cookies.
Deze website maakt gebruikt van cookies.

Aanmeldbrief Vrienden van IJ.V.C.

Geachte sportvriend(in),

 

Zoals bij vele andere verenigingen heeft ook IJVC een Vriendenclub. U vraagt zich natuurlijk af 'wat houdt dat in en wat doet zij eigenlijk'.

Het houdt in dat wíj als commissie op zoek gaan naar personen die, geheel belangeloos, eens per jaar een bedrag van € 50,00 overmaken naar ons bankrekeningnummer.

De doelstelling van de Vrienden van IJVC is het mede verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van onze voetbalvereniging. Hiermee doelen wij onder andere op:
- aanschaf van materialen (ballen, doelen, hesjes, vangnetten, etc.);
- trainers/leiders uit eigen gelederen gelegenheid geven tot het volgen van een opleiding;
- activiteiten voor jeugd/senioren (mede) te financieren.

Wanneer er binnen onze vereniging iets' nodig' is, zal het Algemeen Bestuur een schriftelijk verzoek indienen bij onze commissie. Wij zullen deze aanvraag dan beoordelen en schriftelijk uitsluitsel geven.

Als tegenprestatie voor uw lidmaatschap zullen de volgende zaken voor u geregeld worden:
- naamsvermelding op het bord, welke iedere wedstrijddag op de muur van de bestuurskamer komt te hangen;
- naamsvermelding op de IJVC-site
- toezending van de nieuwsbrief van de Vrienden van IJVC.

Voelt u zich aangesproken door bovenstaande informatie en wilt u IJVC steunen met een lidmaatschap van de Vrienden van IJVC, dan horen wij dat graag!

U kunt zich melden bij Pieter Nijdam, tel. 06-28558344, die u daarna alle bijzonderheden zal verstrekken.

 

Met vriendelijke sportgroeten, Commissie Vrienden van IJVC,

Bart Zijsling
Pieter Nijdam
Riekus van Schepen
Yvonne Toonstra

Commissie Vrienden van IJ.V.C.

De commissie Vrienden van IJVC bestaat uit de volgende leden:

Ledenwerving
Arendje Bergstra
Bart Zijsling
Riekus van Schepen
Pieter Nijdam

Administratie
Yvonne Toonstra

Leden Vrienden van IJ.V.C.

Age Jan Bouwma

Age Osinga

Alex Bruggenkamp

Atte Roskam

Douwe en Yvonne

Franke Doting

Gosse Reitsma

J. Broekhûs

J.W. Bergsma

Jan Douma

Jan en Marian Hoekstra

Jan Hottinga

Jeep Plantinga

Jeffrey

Jelle en Rianne Bakker

Jildert de Jong

Johan, Trees en Sam

Lijder

Liske

Meinte en Arendje

Nolke Waltje

René Toonstra

Rens Soenveld

Ronnie B.

Ron Sytsma

Sybren de Jong

Ype en Nel Schouwstra

De heer F.A. Post

De heer G.J. Muizelaar

De heer H. Baudet

De heer J. Bouma

De heer M. Posthuma

De heer Sj. Fijlstra

Familie B.A. Regeling

Familie Bosma

Familie Corbée

Familie D. Zwaagstra

Familie Damstra

Familie de Boer

Familie de Boer

Familie F. van Dalen-Lighthart

Familie Feenstra

Familie G. Bootsma

Familie Jagroep

Familie Jagroep

Familie Koopman

Familie Muizelaar

Familie Nijdam

Familie Nooitgedagt

Familie Oppedijk

Familie Paques

Familie Westerbeek

Familie Wiersma

Anoniem

De Smitjes

de Vrijdagavondploeg

Sidderaal 13

T leatste Slokje

Bagger-/aann.bedrijf Zijsling

Gebr. Sikma BV

Onderhoudsbedrijf Huisman

Organza

Schoonheidssalon Ytina

Stadsherberg Het Wapen van IJlst

Technisch bedrijf Bakker

W.P. Spoelstra B.V.