Deze website maakt gebruikt van cookies.
Deze website maakt gebruikt van cookies.

Sponsormogelijkheden IJ.V.C.

De voetbalvereniging IJ.V.C.  is een actieve vereniging. De voetbalvereniging vervult een belangrijke maatschappelijke functie in IJlst en omstreken. 

Onze vereniging zorgt voor veel (ont)spanning voor leden, sponsors, toeschouwers en andere betrokkenen. Daarnaast vormt het voetbalcomplex, en dan met name de kantine, voor velen een belangrijke ontmoetingsplaats waar de nodige uurtjes worden doorgebracht. 

Om haar activiteiten te kunnen bekostigen heeft onze vereniging vanzelfsprekend behoefte aan financiële middelen. U als sponsor (of  potentieel sponsor) kunt hierbij een belangrijke rol vervullen. Door onze vereniging financieel te steunen, stelt u de vereniging mede in staat om de gewenste activiteiten te ontplooien. Ook het aanschaffen van materialen en het verbeteren van de voorzieningen wordt hierdoor gemakkelijker. 

Vanzelfsprekend willen wij iets voor u (als sponsor) terugdoen. Wij willen iedereen laten zien dat u door uw sponsoring de voetbalvereniging een warm hart toedraagt. Dit kan op vele manieren gebeuren, een en ander afhankelijk van de vorm van sponsoring die u kiest. 

Daarnaast bent u natuurlijk altijd welkom op ons sportterrein en in de kantine. 

De sponsoring kan plaatsvinden in vele vormen. Wij denken dat er altijd wel een vorm van sponsoring is, die bij u past. Hierna is een voorstel weergegeven van de sponsormogelijkheden en de bijbehorende sponsorbijdragen.

Ben u geïnteresseerd of wilt u meer weten?

Vraag dan naar de mogelijkheden en neem contact op met één van onderstaande personen of met het bestuur van IJ.V.C.

Riekus van Schepen
De Smak 6
8651 CR IJlst
0515 - 53 31 39
vanschepen61@gmail.com

Pieter Nijdam
Holtropweg 9
8651 BZ IJlst
06 - 28 55 83 44
pieternijdam@hotmail.nl

Sponsorpakket V.V. IJ.V.C. IJlst

Hoofdsponsor
Uitingen op borst spelersshirts, reclamebord, 2 x spandoek overzijde, voorkant programmaboekje en vermelding website. Vlag in 2e mast.

Sponsorgroep
Uitingen op bord scorebord en doek achter het doel. Komt in het programmaboekje, website en welkomstbord ingang.

Bordsponsor
Per seizoen opzegbaar, € 125,- per jaar (kosten bord voor de sponsor). Vermelding in programmaboekje en website.

Balsponsor
Eenmalig per thuiswedstrijd € 50,- met vermelding in programmaboekje en welkomstbord ingang.

Vrienden van IJ.V.C.
€ 50,- met vermelding op het welkomstbord ingang en op de website.

Sponsor in natura
Middelen, Materialen en/of Diensten, kosten voor de sponsor. (Nieuwe shirts, materiaal, apparatuur etc.)

Borden, doeken worden besteld bij de firma Folkert de Vries te IJlst.
Kleding e.d. wordt besteld bij Textielstra te Sneek.
Facturen van borden, doeken, in natura te leveren goederen worden rechtstreeks naar de sponsor gestuurd uit administratief oogpunt.