Elke donderdag worden de spelers in de verschillende teams verdeeld.

Klik op welk team je wilt bekijken. 

Alvast veel succes zaterdag!!!!!

 


 

MSC 1 - IJVC 1  

aanvang: 14.30 uur
vertrek: 
Aanwezig: 12.30 uur
 
Leider: Jeep Plantenga (06-44009515)
Trainer: Gosse Reitsma (06-27177589)
 

 

 
Wedstrijdselectie 
1  Jelmer de Boer
2  Jordin Broekhuis
3  Jeroen Dijkstra
4  Rijkel Dotinga
5  Gerrit Jan Feenstra
6  Marco Fijlstra
7  Reimer Hogeling
8  Jelle Jagersma
9  Patrick Jagroep
10  Pieter Nijdam
11  Sjoerd Nooitgedagt
12  Chris Olthuis
13  Age Osinga
14  Jari Osinga
15  Reinder Reitsma
16  Mark Smit
17  

 


 

 

Oeverzwaluwen 3 - IJVC 2 

aanvang: 14.30 uur
vertrek: 
Aanwezig:
 
Leider(s): Hidde Hoeksma / Jeffrey Stilma / Ate Roskam - Afmelden voor donderdag 20.00 uur
 

 

 
Wedstrijdselectie 
1  M. Jagroep
2  R. Postma
3  W. Corbée 
4  H. Hoeksma 
5  R. Toonstra 
6  
7  M. Sterk
8  H. Westra
9  J. Stolp 
10

 J. de Vries

11  G. Feenstra
12  J. Stilma
13  N. Roskam
14  Y. Baudet
15

 

16

 

17  

 


 

HJSC 3 - IJVC 3

aanvang:    12.45 uur

vertrek:      

aanwezig:   11:53 uur
 
Leider: Auke Schot 0515-532907               AUTO
Leider: Douwe Reitsma 0515-531794         AUTO
Grensrechter: J W Bergsma                     

A + B spelers BROEKJE en SOKKEN meenemen !!!!

 

 
Wedstrijdselectie 
1  Ronald Boorsma        Erik Schot
2  Douwe Reitsma         Reinder Reitsma       
3  Niels Albertsma         Jelmer de Boer
4  Simon Haringa    Sjoerd Nooitgedagt        
5  Douwe van Slooten    AUTO
6  Martijn Jansen           Pieter Kor Spoelstra
7  Klaas Westerbeek      Dimitrie Haringa
8  Piet Stienstra            
9  Bouwe de Boer           
10  Marco Nooitgedacht
11  Abe de Boer               AUTO
12

 Melle Kramer            

13  Marten Zoethout
14

 Eric Boorsma              

15  Johan Boorsma          AUTO
16  Alex Bruggenkamp
17  Berend Oppedijk