Bij voldoende belangstelling wordt in september weer gestart met kaboutervoetbal bij IJVC.

Bel voor meer informatie met Geeske Haringa op telefoonnr. 0640169067.
Aanmelden graag via WhatsApp.