Beste leden van IJ.V.C.

Gewoonlijk houden we in november de ALV van v.v. IJ.V.C.
Door de voorgeschreven maatregelen in verband met het Corona virus was 
het tot nu toe niet mogelijk om een fysieke vergadering te houden, want 
alle leden moeten in de gelegenheid worden gesteld om aan de ALV deel te 
kunnen nemen. 

Nu het er ook niet op lijkt dat de situatie op korte termijn zal 
veranderen, hebben wij besloten om de ALV tot nader order uit te 
stellen. We hopen dat de ALV begin 2021 gehouden kan worden en 
natuurlijk hopen we nog meer dat er begin 2021 ook weer door de alle 
leden mag worden getraind en competitie wedstrijden gespeeld. 

Als bestuur wensen wij ondanks de lastige omstandigheden alle leden, 
sponsoren en vrijwilligers goede kerstdagen en een gezond 2021 toe. 

Namens het bestuur van v.v. IJ.V.C., 

Franke Doting,
voorzitter