Na gesprekken van de Technische Commissie en een afvaardiging van de 
spelersgroep met Johan Faber, bleek dat iedereen graag door wil met Johan 
en hij ook graag bij IJ.V.C wil blijven.

Als bestuur zijn wij ook overtuigd van Johan’s kwaliteiten die wij terug 
zien in de ontwikkeling van de spelers en de sportieve prestaties van 
IJ.V.C. Daarom hebben we als bestuur besloten om het contract met onze trainer Johan Faber te verlengen.

Wij hopen dat Johan begin 2021 weer groepstrainingen aan de senioren mag geven en er weer wedstrijden mogen worden gespeeld en wensen hem daarbij veel succes.

Namens het bestuur van IJ.V.C.,

Franke Doting,
voorzitter