Beste leden, vrijwilligers en sponsoren van IJ.V.C., 

Ondanks de moeilijke tijd, wil ik jullie mede namens de andere 
bestuursleden fijne kerstdagen en een goed, gezond en hopelijk weer 
sportief 2021 toewensen.
2020 is helaas niet het succesvolle en sportieve jaar geworden wat wij 
er vooraf van hadden gehoopt. Wel ben ik trots op de manier hoe binnen 
IJ.V.C. door een ieder op verantwoorde manier met de maatregelen is 
omgegaan. 

Voor de senioren is het al een hele poos niet meer mogelijk om in groepsverband te trainen en wedstrijden te spelen. Gelukkig mag de jeugd 
nog wel onderling wedstrijden spelen. Ik wil hierbij dan ook graag de 
leiders, trainers en de Jeugdcommissie van harte bedanken voor de inzet 
om dit verantwoord mogelijk te maken. 

Als bestuur zijn we wel blij dat Johan Faber doorgaat als trainer bij 
IJ.V.C. Wij hopen dat hij en zijn mannen, in wat voor competitievorm dan 
ook, toch weer aan de bak mogen in 2021. 

Hoop tenslotte dat iedereen gezond blijft en ondanks de `Corona moeheid` 
zich toch zo goed mogelijk aan de maatregelen houdt. 

Franke Doting,
voorzitter