Voorstel is om met ingang van 1 januari 2024 de contributie te verhogen met 6%.

Zie hieronder wat er veranderd: