MSC 1 - IJVC 1  

aanvang: 14.30 uur
vertrek: 
Aanwezig: 12.30 uur
 
Leider: Jeep Plantenga (06-44009515)
Trainer: Gosse Reitsma (06-27177589)
 

 

 
Wedstrijdselectie 
1  Jelmer de Boer
2  Jordin Broekhuis
3  Jeroen Dijkstra
4  Rijkel Dotinga
5  Gerrit Jan Feenstra
6  Marco Fijlstra
7  Reimer Hogeling
8  Jelle Jagersma
9  Patrick Jagroep
10  Pieter Nijdam
11  Sjoerd Nooitgedagt
12  Chris Olthuis
13  Age Osinga
14  Jari Osinga
15  Reinder Reitsma
16  Mark Smit
17