All time competitietopscorer IJVC 1

Competitietopscorer aller tijden
(v.a 1953 - 2019)

 

 

  tot 15-10-2019    
 

Naam

Goals

 
  Bouwe de Boer 121  
  Elmar Meijer 120  
  Rens Soenveld 108  
  Arie Hoekstra 87  
  Nolke Posthuma 79  
  Jan Zaagmans 58  
  Jeroen Dijkstra 54  
  Freerk Bergstra 51  
  Douwe Reitsma 49  
  Jappie Fijlstra 49  
  Gabe Plantinga 49  
  Klaas Westerbeek 46  
  Geert de Leeuw 46  
  Simon Haringa 44  
  Jurjen Post 42  
  Rudmer Bootsma 40  
  Fetze Speerstra 34  
  Frits van der Werf 30  
  Arnold Boersma 29  
  Gerard van Leeuwen 28  
  Bart Bouma 27  
  Sjoerd de Jong 26  
  Frans Verweij 25  
  Hans Jansma 24  
  Germ Bootsma 24  
  Eise Bootsma 23  
  Ijpe de Boer 23  
  Roelof de Vries 21  
  Patrick Jagroep 19  
  Willem Spoelstra 19  
  Patrick de Jong 18  
  Henk Schraa 17  
  Joop Langhorst 17  
  Klaas Schraa 17  
  Reinder Reitsma 17  
  Marten Zoethout 16  
  Sake Westerdijk 16  
  Jan van der Woude 16  
  Heinze Schouwenaars 15  
  Thomas Elzinga 15  
  Marcel Klijnstra 14  
  Klaas Hessel van Schepen 14  
  Alex Bruggenkamp 14  
  Reimer Hogeling 14  
  Henk Selvius 12  
  Gerritjan Feenstra 12  
  Jan Hogeling 11  
  Sietse Postma 11  
  Nick Roskam 11  
  Albert de Graaf 10  
  Rutger Toonstra 10  
  Hans Baudet 10  
  Arnold Wessels 9  
  Gert Jan Muizelaar 9  
  Marinus Aalderink  9  
  Auke Cnossen 8  
  Johan Boorsma 8  
  Amanj Saleh 8  
  Lieuwe Wijnja 8  
  Age Jan Osinga 8  
  Chris Olthuis 7  
  Martijn Jansen 7  
  Gosse Reitsma 7  
  Daniel Smit 7  
  Ernst van der Heide 7  
  Tom Pronk 7  
  Bert Groenendal 6  
  Hein Quarré 6  
  Eric Boorsma 6  
  Reinder Steenbeek 6  
  Jorn de Vries 6  
  Simke Fijlstra 6  
  Ate Atsma 6  
  Douko Arema 6  
  Douwe Osinga 6  
  Durk de Jong 6  
  Joop Douma 6  
  Sint de Vries 6  
  Rijkel Dotinga 5  
  Evert Schreur 5  
  August Niemarkt 5  
  Bobby Zwaagman 5  
  Frank van Beenen 5  
  Jopie Mulder 5  
  Rob Meertens 5  
  Tjomme Spoelstra 5  
  Jeroen Peeters 4  
  Johan Bouma 4  
  Marco Fijlstra 4  
  Eddy van der Wal 4  
  Sjirk de Boer 4  
  Jan Hottinga 4  
  Pim Goeman 4  
  Jelmer de Jong 3  
  Cathrinus Broersma 3  
  Leo Lourens 3  
  Marco Nooitgedagt 3  
  Rikky Reitsma 3  
  Anne Luinenburg 3  
  Douwe van Slooten 3  
  Durk Broersma 3  
  Fimme Folmer 3  
  Fons Post 3  
  Hans Sijslng 3  
  Hans Zijlstra 3  
  Jan Lourens 3  
  Jappie Haringa 3  
  Jeep Plantinga 3  
  Johan Frankena 3  
  Hans Berghuis 2  
  Jeroen Kroles 2  
  Sjoerd Landman 2  
  Berend Otten 2  
  Anne Feenstra 2  
  Anno Fijlstra 2  
  Doede Wijnja 2  
  Germ Wouda 2  
  Henk Buning 2  
  Jelle de Graaf 2  
  Jelle Jagersma 2  
  Jordin Broekhuis 2  
  Matthijs Huizenga 2  
  Minne Fijlstra 2  
  Rein Zijlstra 2  
  Rients Hoekstra 2  
  Rob Lourens 2  
  Siepi ten Cate 2  
  Willem Cnossen 2  
  Yme Speerstra 2  
  Melle Kramer 2  
  Jos Zijlstra 1  
  Geert Muizelaar 1  
  Rink Nauta 1  
  Yde Engelsma 1  
  Eddy Bergsma 1  
  Frans van der Werf 1  
  Alex Krauweel 1  
  Anton de Bakker 1  
  Danny Fijlstra 1  
  Douwe Beuker 1  
  Durk de Haan 1  
  Feike Hobma 1  
  Folkert de Vries 1  
  Fré Post 1  
  Gerke Zwaan 1  
  Henk Nooitgedagt 1  
  Ids Groen 1  
  Jan de Bruin 1  
  Jan Feenstra 1  
  Klaas Piet Ypma 1  
  Klaas Visser 1  
  Luut Bijlsma 1  
  Marc Frankena 1  
  Meinte Oppedijk 1  
  Rob Overzet 1  
  Stijn van der Sluis 1  
  Wim Kramer 1  
  Ysbrand Valkema 1  
  Michael van Dijk 1  
  Sieger Zijlstra 1  
  Rick Koopman 1  
  Yvo Baudet 1  
       
       
       
       

  
 


 

 

 

 

 

* nog actief

 

 
Sponsorgroep IJVC 1

logo MdG jpg

Fysio Wymbrits

Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57