All time competitietopscorer IJVC 1

Competitietopscorer aller tijden
(v.a 1953 - 2020)

 

 

 

tot 1-6-2020  
Naam goals
   
Bouwe de Boer 121
Elmar Meijer 120
Rens Soenveld  113
Arie Hoekstra 87
Nolke Posthuma 79
Jan Zaagmans 58
Jeroen Dijkstra 56
Freerk Bergstra 51
Douwe Reitsma 49
Jappie Fijlstra 49
Gabe Plantinga 49
Geert de Leeuw 47
Klaas Westerbeek 46
Simon Haringa 44
Jurjen Post 42
Rudmer Bootsma 40
Fetze Speerstra 36
Frits van der Werf 30
Arnold Boersma 29
Gerard van Leeuwen 28
Ijpe de Boer 26
Bart Bouma 26
Frans Verweij 25
Sjoerd de Jong 24
Hans Jansma 24
Germ Bootsma 24
Eise Bootsma 23
Roelof de Vries 21
Patrick Jagroep 19
Sint de Vries 19
Patrick de Jong 18
Joop Langhorst 18
Reinder Reitsma 18
Henk Schraa 17
Klaas Schraa 17
Marten Zoethout 16
Sake Westerdijk 16
Jan van der Woude 16
Piet Kroeze 16
Reimer Hogeling 15
Heinze Schouwenaars 15
Thomas Elzinga 15
Marcel Klijnstra 14
Klaas Hessel van Schepen 14
Alex Bruggenkamp 14
Henk Selvius 12
Gerritjan Feenstra 12
Gert Jan Muizelaar 12
Jan Hogeling 11
Sietse Postma 11
Nick Roskam 11
Albert de Graaf 11
Rutger Toonstra 10
Hans Baudet 10
Hans Zijlstra 10
Arnold Wessels 9
Willem Spoelstra 9
Marinus Aalderink  9
Auke Cnossen 8
Johan Boorsma 8
Amanj Saleh 8
Lieuwe Wijnja 8
Gosse Reitsma 8
Age Jan Osinga 8
Daniel Smit 8
Klaas Douma 8
Chris Olthuis 7
Martijn Jansen 7
Pim Goeman 7
Tom Pronk 7
Durk de Jong 7
Bert Groenendal 6
Hein Quarré 6
Eric Boorsma 6
Reinder Steenbeek 6
Jorn de Vries 6
Simke Fijlstra 6
Ernst van der Heide 6
Ate Atsma 6
Douko Arema 6
Douwe Osinga 6
Joop Douma 6
Tjomme Spoelstra 6
Germ de Vries 6
Rijkel Dotinga 5
Evert Schreur 5
Melle Kramer 5
Jan Hottinga 5
August Niemarkt 5
Bobby Zwaagman 5
Frank van Beenen 5
Jopie Mulder 5
Rob Meertens 5
Luut Bijlsma 5
Jeroen Peeters 4
Marco Fijlstra 4
Lucas van der Kooij 4
Eddy van der Wal 4
Sjirk de Boer 4
Wim Kuipers 4
Thys Leefsma 4
Willem de Jong 4
Rikky Reitsma 3
Jelmer de Jong 3
Johan Bouma 3
Cathrinus Broersma 3
Leo Lourens 3
Marco Nooitgedagt 3
Danny Fijlstra 3
Anne Luinenburg 3
Douwe van Slooten 3
Durk Broersma 3
Fimme Folmer 3
Fons Post 3
Jan Lourens 3
Jappie Haringa 3
Jeep Plantinga 3
Johan Frankena 3
Piet Zwaagman 3
Joop Woudstra 3
Hans Berghuis 2
Jeroen Kroles 2
Sjoerd Landman 2
Berend Otten 2
Anne Feenstra 2
Anno Fijlstra 2
Germ Wouda 2
Henk Buning 2
Jelle de Graaf 2
Jelle Jagersma 2
Jordin Broekhuis 2
Matthijs Huizenga 2
Minne Fijlstra 2
Rients Hoekstra 2
Rob Lourens 2
Siep ten Kate 2
Willem Cnossen 2
Yme Speerstra 2
Willem ten Kate 2
Jos Zijlstra 1
Geert Muizelaar 1
Rink Nauta 1
Yde Engelsma 1
Eddy Bergsma 1
Frans van der Werf 1
Dimitri Haringa 1
Doede Wijnja 1
Rein Zijlstra 1
Alex Krauweel 1
Anton de Bakker 1
Douwe Beuker 1
Durk de Haan 1
Feike Hobma 1
Folkert de Vries 1
Fré Post 1
Gerke Zwaan 1
Henk Nooitgedagt 1
Ids Groen 1
Jan de Bruin 1
Jan Feenstra 1
Klaas Piet Ypma 1
Klaas Visser 1
Marc Frankena 1
Meinte Oppedijk 1
Rob Overzet 1
Stijn van der Sluis 1
Wim Kramer 1
Ysbrand Valkema 1
Michael van Dijk 1
Sieger Zijlstra 1
Rick Koopman 1
Yvo Baudet 1
Jouke Hoekstra 1
Cees Lanting 1
Jan Silvius 1
Symen Buma 1

  

* nog actief

 

 
Sponsorgroep IJVC 1

logo MdG jpg

Fysio Wymbrits

Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57