All time competitietopscorer IJVC 1

Competitietopscorer aller tijden
(v.a 1953 - 2015)

 

 

Naam
Goals
Elmar Meijer * 112
Bouwe de Boer * 107
Arie Hoekstra 87
Nolke Posthuma 79
Rens Soenveld * 72
Jan Zaagmans 58
Freerk Bergstra 51
Douwe Reitsma 49
Jappie Fijlstra 49
Gabe Plantinga 49
Klaas Westerbeek 46
Geert de Leeuw 46
Simon Haringa 44
Jurjen Post 42
Rudmer Bootsma 40
Jeroen Dijkstra * 40
Fetze Speerstra 34
Frits van der Werf 30
Arnold Boersma 29
Gerard van Leeuwen 28
Bart Bouma 27
Sjoerd de Jong 26
Frans Verweij 25
Hans Jansma 24
Germ Bootsma 24
Eise Bootsma 23
Ijpe de Boer 23
Roelof de Vries 21
Willem Spoelstra 19
Patrick de Jong 18
Henk Schraa 17
Joop Langhorst 17
Klaas Schraa 17
Sake Westerdijk 16
Jan van der Woude 16
Marten Zoethout * 16
Patrick Jagroep * 16
Heinze Schouwenaars 15
Thomas Elzinga 15
Marcel Klijnstra 14
Alex Bruggenkamp 14
Klaas Hessel van Schepen 14
Henk Selvius 12
Jan Hogeling 11
Sietse Postma 11
Nick Roskam 11
Albert de Graaf 10
Hans Baudet 10
Arnold Wessels 9
Gert Jan Muizelaar 9
Marinus Aalderink  9
Auke Cnossen 8
Johan Boorsma 8
Amanj Saleh 8
Lieuwe Wijnja 8
Martijn Jansen * 7
Gosse Reitsma 7
Daniel Smit 7
Ernst van der Heide 7
Bert Groenendal 6
Hein Quarré 6
Eric Boorsma 6
Reinder Steenbeek 6
Simke Fijlstra 6
Ate Atsma 6
Chris Olthuis * 6
Douko Arema 6
Douwe Osinga 6
Durk de Jong 6
Joop Douma 6
Sint de Vries 6
Age Jan Osinga * 6
Jorn de Vries * 6
Evert Schreur 5
August Niemarkt 5
Bobby Zwaagman 5
Frank van Beenen 5
Jopie Mulder 5
Rob Meertens 5
Tjomme Spoelstra 5
Tom Pronk * 5
Jeroen Peeters 4
Johan Bouma 4
Eddy van der Wal 4
Reimer Hogeling * 4
Sjirk de Boer 4
Cathrinus Broersma 3
Jelmer de Jong 3
Leo Lourens 3
Marco Nooitgedagt 3
Anne Luinenburg 3
Douwe van Slooten 3
Durk Broersma 3
Fimme Folmer 3
Fons Post 3
Hans Sijslng 3
Hans Zijlstra 3
Jan Lourens 3
Jappie Haringa 3
Jeep Plantinga 3
Johan Frankena 3
Rikky Reitsma 3
Hans Berghuis 2
Sjoerd Landman 2
Anne Feenstra 2
Anno Fijlstra 2
Berend Otten 2
Doede Wijnja 2
Germ Wouda 2
Henk Buning 2
Minne Fijlstra 2
Rein Zijlstra 2
Rients Hoekstra 2
Rob Lourens 2
Rutger Toonstra 2
Siepi ten Cate 2
Willem Cnossen 2
Yme Speerstra 2
Marco Fijlstra 2
Jelle de Graaf 2
Jos Zijlstra 1
Geert Muizelaar 1
Rink Nauta 1
Yde Engelsma 1
Alex Krauweel 1
Anton de Bakker 1
Douwe Beuker 1
Durk de Haan 1
Eddy Bergsma 1
Feike Hobma 1
Folkert de Vries 1
Frans van der Werf 1
Fré Post 1
Gerke Zwaan 1
Henk Nooitgedagt 1
Ids Groen 1
Jan de Bruin 1
Jan Feenstra 1
Klaas Piet Ypma 1
Klaas Visser 1
Luut Bijlsma 1
Meinte Oppedijk 1
Rob Overzet 1
Wim Kramer 1
Ysbrand Valkema 1
Danny Fijlstra 1
Marc Frankena 1

  

 

 

 

 

 

* nog actief

 

 
Sponsorgroep IJVC 1

logo MdG jpg

Fysio Wymbrits

Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57