Indeling D, E en F pupillen

 

  Indeling Pupillen seizoen 2014/2015
   
  D1/D2 zijn op gelijke sterkte ingedeeld
  D1
1 Floor Kram
2 Cees Lanting
3 Erik Wijnja
4 Wouter de Leeuw
5 Pelle Beerda
6 Siebrich Koning
7 Frank Kouer
8 Jelmer v.d. Zee
9 Rick Zijsling
10 Guus v.d. Werfhorst
11 Robin Damstra
12 Jan Sikma
13 Sven Haringa
14 Tim Veldkamp
15 Tom Westerbeek
   
   
  D2
1 Y. Jacobi
2 J. v.d. Meulen
3 S. de Wolff
4 W. Kroes
5 J. v.d. Meer
6 K. v.d. Meer
7 J. v.d. Veen
8 J. Overwijk
9 W. van Urk
10 Ane Freerk de Vries
11 Rian Krikke
12 Gjalt van der Veen
13 Julian Wiersma
14 Silke Haringa
15 Marijke Nauta
   
  voor vragen over de D pup kun je contact opnemen met Wim Zwerver 53 27 47
   
  E1
1 Joël de Groot
2 Sjoerd Nauta 
3 Klaas Jan Jansen
4 Joppe Kramer
5 Ymte-Jelle Zeilstra
6 Thijs Modderman
7 Hiele Feenstra
8 Hylke Schrale
9 Milan de Hoop
   
   
  E2
1 Bram Bergstra
2 Roy Wijnia
3 Kevin de Witte 
4 Cornelis Sybrandy
5 Haye Schrale
6 René Pot
7 Sil v/d molen
8 Niels Zysling
9 Joep Keulaerds
   
  voor vragen over de E pup. kun je contact opnemen met Johan Bouma 46 02 48
   
  F1
1 Patrick Schippers
2 Leon Boorsma
3 Yorick Hofman
4 Jelle Nauta
5 Rimmer Haringa
6 Karzan Saleh
7 Douwe v.d. Zee
8 Tristan Haringa *
   
  F2/F3/F4
1 Jelte Krikke
2 Thijs Bos
3 Donald van Walraven
4 Robert Keuning
5 Stijn v.d. Molen
6 Klaas Sikma
7 Jurre Riemersma
8 Mathijs Wiersma
9 Jorn Dijkstra
10 Timo van der Knaap
11 Feye Ferwerda
12 Rudmer de Haas
13 Tijs Feenstra
14 Tiemen Quarre
15 Daan Kenter
16 Nynke Ludemann
  Indeling F2/F3 en F4 komt in augustus in verband met nieuwe instroom 
   
  voor vragen over de F pup kun je contact opnemen met Andre Dijkstra 53 12 46
   Sponsorgroep IJVC 1

logo MdG jpg

Fysio Wymbrits

Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57