Inleveren pasfoto!!!

De volgende spelers moeten voor 1 oktober een pasfoto inleveren, i.v.m. het verlopen van hun spelerspassen per half november 2015:

B. de Boer, J.M. Broekhuis,  J. Kroles, M. Zoethout, G.J. Vervoort,  J. de Meer 

De volgende spelers hebben een ongeldige spelerspas met ingang van 1 juli j.l.:

B.N. Tolsma

Inleveren op Ylostinslaan 6, 8651 AT IJlst, een officiele pasfoto (geen zelfmaaksels) graag in envelop met naam erop!
Sponsorgroep IJVC 1

logo MdG jpg

Fysio Wymbrits

Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57