Belangrijke mededeling vermeende Gezondheidsrisico's kunstgrasvelden

FAQ: Rubbergranulaat

Geachte gebruikers van (met rubberkorrels ingestrooide) kunstgrasvelden in de gemeente Súdwest-Fryslân, Op woensdag 5 oktober 2016 heeft het televisieprogramma "Zembla" een programma uitgezonden over de vermeende gezondheidsrisico's, verbonden aan het gebruik van met rubberkorrels ingestrooid kunstgras. Voorafgaand aan deze uitzending, zijn wij uitgebreid geïnformeerd door de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) over het gebruik van met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden en de gehouden onderzoeken tot nu toe. Zie onderstaand mailbericht en de bijlagen bij dit mailbericht. Ook is een brief van de gemeente Amersfoort bijgevoegd, die vooruitlopend op de betreffende televisie-uitzending is verstuurd. Wij zijn van mening, dat de situatie in onze gemeente Súdwest-Fryslân (maar ook in de rest van de Nederlandse gemeenten) vergelijkbaar is met die in Amersfoort. In die zin hebben wij niets toe te voegen aan de brief van de gemeente Amersfoort en de informatie zoals die door de Vereniging Sport en Gemeenten is gezonden. Wellicht kunt u deze informatie ook inzetten om eventuele vragen van uw leden, leerlingen of andere belanghebbenden te beantwoorden. Ook wij zijn zeer benieuwd naar de resultaten van de onderzoeken, zoals die thans worden uitgevoerd. Zoals aangegeven, worden de resultaten daarvan in het voorjaar van 2017 verwacht. Voor de volledigheid hebben wij zojuist nog contact gezocht met de Vereniging Sport en Gemeenten. We hebben daar de vraag neergelegd of er gemeenten zijn die, naar aanleiding van de uitzending, besloten hebben een speelverbod voor met rubber ingestrooide kunstgrasvelden in te stellen. Dit blijkt in geen enkele gemeente het geval te zijn, voor zover tot nu toe bekend. Dat gegeven is voor ons aanleiding om op dit moment, in afwachting van nadere onderzoeksresultaten, geen verdere maatregelen te treffen. Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben ingelicht. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan hoort u uiteraard weer van ons. Nagekomen bericht van donderdagmiddag 6 oktober 2016: Mededeling RIVM: Sporten op kunstgrasvelden Publicatiedatum: 06-10-2016 Wijzigingsdatum: 06-10-2016 Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico's voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden. Op verzoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch naar de studie-opzet van de bij Zembla omstreden INDUSTOX studie gekeken. Het RIVM concludeert dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico's van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht. Met vriendelijke groet, Andries de Jong Beleidsadviseur Sport
Sponsorgroep IJVC 1

logo MdG jpg

Fysio Wymbrits

Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57