Beste leden, vrijwilligers, supporters en sponsoren van IJ.V.C.,

Namens het bestuur van IJ.V.C. wil ik jullie in de eerste plaats veel gezondheid en sterkte toewensen in deze voor iedereen vervelende en onzekere tijd. Blijf gezond en probeer op verantwoorde wijze fit te blijven!

Vandaag, 26 april 2020 bestaat onze vereniging precies 95 jaar. Volgens mij heeft IJ.V.C. nooit onder zulke onwerkelijke omstandigheden haar lustrum gevierd. Wij waren van plan om in het kader van het 95 jarig bestaan aan het eind van het seizoen een voetbaltoernooi te organiseren, maar dat kan nu – gelet op de omstandigheden – natuurlijk niet doorgaan. Onder het motto “wat in het vat zit verzuurt niet” hopen wij, op het moment dat het weer kan, alsnog een toernooi te kunnen organiseren.

Zoals bij iedereen bekend, zullen de voetbalcompetities dit seizoen niet meer worden uitgespeeld. Dat is jammer, maar gezondheid gaat natuurlijk boven alles. Wij blijven de richtlijnen van de KNVB volgen en houden jullie daarvan via social media op de hoogte. Als bestuur hopen wij wel van harte dat er volgend seizoen weer gevoetbald mag worden, want ik denk dat wij allemaal het mooie spel en de sportieve sfeer binnen onze club enorm missen. Als bestuur willen we alle leden, vrijwilligers, supporters en sponsoren die IJ.V.C. een warm hart toe dragen danken voor hun begrip, inzet en steun.

Met de woorden van Johan Cruijff, “Elk nadeel heb se voordeel” (of was het toch van Willem van Hanegem, zoals later beweerd) wil ik toch nog een positief puntje als gevolg van de crisis noemen. IJ.V.C. 1 is tot op de dag van vandaag ongeslagen op de “Douwe Zwaagstra Fjilden” en zal dat het hele seizoen dus ook blijven. Ik denk dat in de 95 jarige historie van IJ.V.C. dit niet eerder is gebeurd. Mocht ik dat mis hebben, dan hoor ik dat ongetwijfeld van Reinier Hitzert of van iemand anders die grote historische kennis van IJ.V.C. heeft.

Namens het bestuur van IJ.V.C. sluit ik af met de woorden houd moed, houd (1,5m) afstand!

Franke Doting,
voorzitter