Lammert Koster, erelid en erevoorzitter van onze club IJ.V.C. overleed op vrijdag 22 september 2023, na een lange periode van afnemende gezondheid

Lammert kwam in 1969 in IJlst te wonen, waar hij toen trouwde met Meta Visbeek, op de Sicco Sjaerdemalaan 35 werd een nieuwe woning gevonden, waar ze hun hele leven hebben gewoond.

Lammert was al heel snel bij IJVC gekomen als secretaris, welke functie hij rond 1980 combineerde met het voorzitterschap, Lammert wás IJ.V.C. in die tijd!  Als er iets met de club was moest je voor bijna alles bij Lammert zijn. Hij regelde ook bijna alles, want zo als hij het in z’n koppie had , zo moest het ook gedaan worden. Veel lof voor alles wat ie deed, maar ook wel eens een ‘botsing’ met mensen die het anders wilden, maar Lammert was altijd heel stellig in alles wat er gedaan moest worden! En dat werd ook bijna altijd zo uitgevoerd!

Dingen waar hij  met name ‘de hand’ in had waren: alle bestuurszaken, de IJVC-bode, de IJVC-feestavonden, de jaarlijkse IJVC-feesten, perszaken,  1e elftalzaken, zoals contacten met  en aanstelling van trainers en contacten met andere clubs, o.a. IJsselmeervogels en het KRO-team wist hij  te ‘strikken’ voor wedstrijden bij jubilea. (IJVC 50 jaar)

En ook de verhuizing van het Mientlan naar de Utherne, wat ook allemaal niet zonder slag of stoot verliep, waren zaken waar Lammert heel veel tijd in heeft gestoken. Bijna 20 jaar zette hij zich voor IJ.V.C. in op zijn eigen typerende wijze, een periode die wij niet zullen vergeten en die van grote betekenis is geweest voor onze club!

 Helaas liet zijn gezondheid het niet toe de laatste jaren nog vaak bij IJ.V.C. te komen, maar IJ.V.C. was altijd het eerste waar hij naar vroeg, als je langs kwam. Afgelopen vrijdag kwam er een einde aan zijn leven en wensen wij hem toe dat hij moge rusten in vrede.  

Lammert bedankt voor alles wat je voor IJ.V.C. hebt gedaan!

Bestuur en Leden v.v. IJ.V.C.