IJVC 1 - Bakhuizen 1 

aanvang: 14.30 uur
vertrek: 
Aanwezig: 13.00 uur
 
Leider: Jeep Plantenga (06-44009515)
Trainer: Gosse Reitsma (06-27177589)
 

 

 
Wedstrijdselectie 
1 Bouwe de Boer
2 Jelmer de Boer 
3 Jeroen Dijkstra
4 Pim Goeman
5 Reimer Hogeling
6 Jan Hottinga
7 Melle Kramer
8 Pieter Nijdam
9 Sjoerd Nooitgedagt
10 Age Osinga
11 Reinder Reitsma 
12 Dennis Smit
13 Rens Soenveld
14 Rutger Toonstra  
15 Sieger Zijlstra
16  
17