Espel 1 - IJVC 1

aanvang: 14.30 uur
vertrek: 
Aanwezig: 12.45 uur
 
Leider: Jeep Plantenga (06-44009515)
Trainer: Gosse Reitsma (06-27177589)
 

 

 
Wedstrijdselectie 
1 Bouwe de Boer
2 Jelmer de Boer
3 Brian Bruggenkamp
4 Jeroen Dijkstra
5 Pim Goeman
6 Reimer Hogeling
7 Jan Hottinga
8 Melle Kramer
9 Sjoerd Nooitgedagt
10 Age Osinga
11 Reinder Reitsma
12 Rens Soenveld
13 Rutger Toonstra  
14 Sieger Zijlstra
15  
16  
17