“Helaas blijkt dat het Corona virus de laatste tijd weer meer en meer de kop opsteekt. Vanuit de regering is ook te kennen gegeven dat er niet te grote groepen moeten samenkomen. Omdat wij als Hoofdbestuur de kans te groot achten dat de jeugd voetbal instuif te massaal zou worden. Hebben we tegen de Jeugd Commissie gezegd dat de jeugd voetbal instuif geen doorgang kan vinden. We begrijpen dat dit voor een ieder en zeker voor onze jeugdleden een enorme teleurstelling is. Toch hopen wij dat er begrip is voor dit bestuursbesluit en er op hopelijk niet al te lange termijn toch weer wat leuks voor de jeugd georganiseerd kan worden.

Namens het Hoofdbestuur,

Franke Doting, voorzitter”